Menü überspringen

Klartext-Portal

TNC 640 – Jyrsinkoneisiin ja yhdistettyihin jyrsintä- ja sorvauskeskuksiin.

Jo yli 35 vuoden ajan ovat HEIDENHAINin TNC-ohjaukset osoittaneet kyvykkyytensä päivittäisessä käytössä jyrsin- ja porakoneissa, avarruskoneissa sekä työstökeskuksissa. Vaikka ohjauksemme ovat jatkuvasti kehittyneet tänä aikana on operatiivinen perustekniikka käyttäjälle pysynyt samana.

Ohjelmointi koneella
Tavanomaiset jyrsintä- ja poraustehtävät sekä TNC 640 ohjauksen sorvitoiminnot voit ohjelmoida helposti suoraan koneella HEIDENHAIN dialogikielen ansiosta. TNC 640 ohjaus tarjoaa sinulle optimaalisen tuen ohjelman laadintaan – käytännön ohjeet ja helposti ymmärrettävät kysymykset yhdistettynä yksiselitteiseen graafiseen tukeen – myös sorvitoiminnoissa.

Tavanomaisessa työstössä ja jopa monimutkaisissa sovelluksissa voit luottaa suureen valikoimaan käytännöllisiä työkiertoja tai koordinaattimuunnoksia.

Helppokäyttöinen
Yksinkertaiset työstötehtävät – kuten tasojyrsintä tai tasosorvaus  - eivät vaadi TNC 640 ohjauksessa lainkaan ohjelman kirjoittamista. Voit yksinkertaisesti operoida konetta manuaalisesti – akseliajonäppäimillä tai hienopiirteisen tarkasti elektronisella käsipyörällä.

Ohjelmien ulkoinen luonti
Voit luoda ohjelmia tietysti myös ulkoisesti. Nopea Ethernet-liitäntä takaa lyhyimmät tiedonsiirtoajat pitkillä ohjelmilla.

Yleiskäyttöinen
TNC 640 soveltuu erityisesti jyrsinkoneisiin, jyrsintä-/sorvauskeskuksiin, suurnopeustyöstöön sekä viisiakseliseen koneistukseen, koneisiin joissa voi olla jopa 18 akselia ja kaksi karaa. 

TNC 640 on erityisen sopiva seuraaviin sovelluksiin:
Jyrsintä-/sorvauskeskukset
• Yksinkertainen, ohjelmallinen vaihto jyrsin- ja sorvaustoimintojen välillä
• Kattavat sorvaustyökierrot
• Vakiolastuamisnopeus
• Terän nirkon säteen kompensaatio

Yleisjyrsinkoneet
• Ohjelmointi suoraan koneella HEIDENHAIN dialogikielellä
• Nopeat asetukset HEIDENHAIN kosketusantureilla
• Elektroninen käsipyörä

Suurnopeustyöstö
• Lyhyt lauselaskenta-aika
• Lyhyt säätöpiirin laskenta-aika
• Rekyylitön liikeohjaus
• Suuret karanopeudet
• Nopea tiedonsiirto

Avarruskoneet
• Työkierrot avarrukseen, poraukseen ja karan suuntaukseen
• Vinoporaukset
• Samansuuntaisten akselien ohjaus

Viisiakselinen koneistus kääntöpäällä ja pyöröpöydällä
• Koneistustason kääntö
• Sylinteripinnan koneistus
• Työkalun kärjen aseman säilytys kääntöakselin paikoituksessa  (TCPM)
• 3-D työkalukorjaus
• Nopeat toiminnot lyhyen lauselaskenta-ajan ansiosta 

Koneistuskeskukset ja automatisoitu työstö
• Työkalunhallinta
• Paletin hallinta
• Ohjattu peruspisteen asetus
• Peruspisteen hallinta
• Automaattinen työkappaleen mittaus HEIDENHAIN kosketusantureilla
• Automaattinen työkalun mittaus ja rikkovalvonta
• Yhteys isäntätietokoneeseen