Menü überspringen
Machine Measurement

Interactive Show

Flash is required!

Documentation

undefinedBrochure

Mittalaitteet työstökoneiden tarkastusmittauksiin

Työstökoneiden liikkeiden dynaaminen ja staattinen tarkkuus vaikuttaa olennaisesti vaatimustenmukaisen työstöjäljen ja tarkkuuden saavuttamiseen. Tarkkuustyöstöä tekevien koneiden liikevirheet on siten tärkeä mitata ja kompensoida. Työstökoneiden dynaamisten ja staattisten tarkastusmittauksien mittaus- ja laskentamenetelmät esitetään ohjeissa ja standardeissa (ISO 230-2, ISO 230-3 ja ISO 230-4, sekä VDI/DGQ Directive 3441).

Perinteisesti työstökoneiden tarkastusmittaukset ovat rajoittuneen pääasiassa geometrian staattisiin mittauksiin kuormittamattomina sekä NC-koneiden paikoitustarkkuuteen. Koska dynaamisten tekijöiden vaikutukset ajettavan muodon poikkeamiin lisääntyvät ratkaisevasti varsinkin suurilla liikekiihtyvyyksillä, voidaan valmiin kappaleen mittatarkkuudesta tehdä johtopäätöksiä myös koneen dynaamisesta käyttäytymisestä. HEIDENHAIN KGM ja VM 182 tarkastusmittalaitteilla voidaan suoraan koneella mitata sekä dynaamisten että staattisten virheiden osatekijät. Suoraan koneella tapahtuvien mittausmenetelmien etuna verrattuna ainoastaan koekappaleen työstötuloksen analysointiin on niiden kyky erottaa toisistaan tekniikasta ja koneesta johtuvat vaikutukset sekä yksittäiset vaikutustekijät.

Dynaamiset mittaukset – varsinkin suurilla liikenopeuksilla – antaa tietoa muotokäyttäytymisestä, joka aiheutuu sekä koneen kunnosta että ohjaus-, servo- ja mittajärjestelmien säätöpiirien parametriasetuksista.

Staattiset mittaukset – Esimerkiksi lineaariakseleiden paikoitusvirheiden mittaaminen vertailumittajärjestelmällä antaa lopputuloksena ainoastaan koneen geometrisen tarkkuuden.

Työstökonevalmistajat käyttävät tarkastusmittausten tuloksia kehitellessään uusia rakenneratkaisuja tarkkuuksien parantamiseksi. Mittaustulokset auttavat heitä myös löytämään koneen tarkkuuteen vaikuttavien säätöpiirien optimaaliset parametriasetukset.

Työstökoneiden käyttäjät  voivat käyttää näitä mittausjärjestelmiä työstökoneiden vastaanottotarkastuksissa ja kunnonseurantamittauksissa.