Menü überspringen

VM 182 Vertailumittausjärjestelmä

HEIDENHAIN VM 182 vertailumittausjärjestelmää voidaan käyttää vastaanottotarkastuksissa, säännöllisissä tarkastusmittauksissa sekä työstökoneiden ja mittalaiteiden kalibrointimittauksissa mittapituuksille 1520mm asti.  VM 182 mittalaitteella  voidaan määrittää työstökoneiden liikkeiden lineaariset ja ei-lineaariset virheet (mm. nousuvirheet) sekä käännepistevirheet standardin ISO 230-2 mukaisesti. Paikoitusvirheiden lisäksi sillä voidaan mitata liikkuvaan liikeakseliin kohtisuorassa olevan akselin johdevirheet. Mitatut virhearvot voidaan hyödyntää esimerkiksi näyttölaitteen tai ohjauksen virhekompensointitoiminnoissa. HEIDENHAIN TNC-ohjauksiin voidaan virheen kompensointiarvot ladata suoraan.

Mittaustapahtuma

VM 182 sisältää erittäin tarkan kahden koordinaatin hilamitta-asteikon sekä lukupään, joka liikkuu kosketuksettomasti mitta-asteikon yläpuolella. Lukupää kiinnitetään asteikkoon asennuskelkan avulla. Asteikko kiinnitetään akselin suuntaisesti työstökoneen pöytään ja lukupää kiinnitetään karalla olevan kiinnikkeen pintaan magneetin avulla. Suurehkot asennustoleranssit helpottavat asennusta ja kohdistusta. Kun asennukset on tehty, lukupään asennuskelkka poistetaan. Mittasignaalit lähetetään yleensä PC:lle edelleen prosessoitaviksi. HEIDENHAIN ulkoinen EIB 741 -liitäntäyksikkö (Ethernet) ja IK 220 -laskurikortti (PCI) mahdollistavat VM-mittalaitteen kytkemisen tietokoneeseen. Molemmat yksiköt voivat interpoloida signaalin 4096-kertaisesti. Näin saavutetaan n. 1nm mitta-askeleen molemmille suunnille. HEIDENHAIN ACCOM ohjelmiston avulla mittaustulokset voidaan suoraan käsitellä standardien ISO 230-2, ISO 230-3 tai VDI/DGQ direktiivin 3441 mukaisesti. Vaihtoehtoisesti signaalit voidaan kytkeä HEIDENHAIN näyttölaitteeseen ja valita mitta-askel väliltä 1µm … 0,005µm. Mittausarvot voidaan lähettää näyttölaitteelta PC:lle edelleen prosessoitaviksi.