Tuotekehitys ja tuotanto HEIDENHAINilla

HEIDENHAINin pääkonttori sijaitsee Traunreutissa Saksan kaakkoisosassa. Suurin osa anturien ja ohjauksien kehityksestä, valmistuksesta ja kokoonpanosta tapahtuu siellä. Myös anturiliitännät ja ohjausten ohjelmistot suunnitellaan, ohjelmoidaan ja testataan Traunreutissa.

HEIDENHAIN tuotteiden korkea laatu perustuu tuotannon erikoismenetelmiin ja mittalaitteisiin. Asteikkovalmistuksessa käytettävät alkuperäiset ja työkopiot valmistetaan tätä tarkoitusta varten rakennetussa puhdastila-rakennuksessa, joka on tarkkaan lämpötilastabiloitu ja värinäeristetty. Myös kopiointikoneet ja muut pituus- ja kulma-asteikkojen valmistuksessa käytettävät koneet ja mittalaitteet ovat HEIDENHAINin kehittämiä ja valmistamia.