Tarkkuusasteikot- korkealuokkaisen tarkkuuden perusta

HEIDENHAIN mittalaitteiden olennainen rakenneosa on asteikko, yleensä viivahila, jonka tyypillinen rakenneleveys on 0,25 … 10 µm. Nämä tarkkuusasteikot valmistetaan HEIDENHAINin kehittämän menetelmän (esim. DIADUR ja AURODUR) mukaisesti ja ne muodostavat perustan mittalaitteen toiminnalle ja tarkkuudelle. Asteikkoviivat ja jakovälit ovat tarkkaan mitoitetut, niissä esiintyy vain minimaalisia poikkeamia ja ne ovet rakenteeltaan erittäin teräväreunaisia. Ne kestävät hyvin mekaanisia rasituksia, iskuja ja värinöitä.