Magneettiset asennusmittalaitteet

Magneettiset asennusmittalaitteet (ERM) ovat vankkarakenteisia ja sopivat siksi hyvin tuotantokoneiden mittaamiseen. Suuren sisäläpimittansa, pienen kokonsa ja kompaktin rakenteensa ansiosta sopivia käyttökohteita ovat:

  • sorvien C-akselit
  • kierto- ja kääntöakselit (esim. suorakäyttöjen kierrosluvun säätelyyn tai vaihteistoihin)
  • jyrsinkoneiden karan suuntaukseen
    tai apuakseleille

Valintaohje

KäyttöVaatimuksetLiitäntäMallisarja
Sorvien C-akselit

Erilaiset reikäakselin halkaisijat
Likaantumissietoisuus
Yksinkertainen asennus
1 VSS, TTL
1 VSS
EnDat 2.2
ERM 2200
ERM 2410
Kierto- ja kääntöakselitNormaali tai suuri tarkkuus
Suuri reikäakselin halkaisija
Likaantumissietoisuus
1 VSSERM 2200
Jyrsinkoneiden pääkaraSuuret pyörimisnopeudet
Pieni asennustila
1 VSSERM 2400
ERM 2900

Sorvin C-akseli

ERM on jo vuosia ollut suosituin mittalaite sorvien C-akseleille.
Likaantumissietoisuuden lisäksi myös suuri sisähalkaisija on tärkeä ominaisuus,
jotta tankomateriaaleja voidaan käsitellä ilman rajoituksia.
Sen rakenteellisen toteutuksen ansiosta ERM-asteikko on merkittävästi laajempi kuin koneistettava työkappale. Näin mittalaitteen asemanpoikkeamat vaikuttavat vastaavasti pienemmässä määrin työkappaleen tarkkuuteen.

Kierto- ja kääntöakselit

Kierto- ja kääntöakselit vaativat mittalaitteiden aseman ja kierrosluvun säätelyä varten erittäin korkeaa signaalin laatua. Optisilla mitta-asteikoilla varustetut mittalaitteet, kuten esim. RCN-mallisarja, täyttävät nämä vaatimukset erinomaisella tavalla. Tavanomaisilla tarkkuusvaatimuksilla voidaan käyttää myös magneettisia asennusmittalaitteita. Pienen signaalijaksonsa 200 μm ansiosta ERM 2200 tuottaa erittäin pieniä asemanpoikkeamia yhden signaalijakson sisällä ja mahdollistaa näin suhteellisen hyvät akselin synkrointiominaisuudet. Näissä käyttökohteissa osoittavat hyödyllisyytensä myös muut tyyppilliset magneettisten asennusmittalaitteiden edut, kuten esim. likaantumissietoisuus ja suuri sisähalkaisija.

Jyrsinkoneen pääkara

Pääkarat ovat työstökoneiden tärkeimpiä rakenneosia ja vaikuttavat suuressa määrin niiden toimivuuteen. Niiden ominaisuudet määräytyvät rakenteen, käytön ja laakerijärjestelmien perusteella. Mutta myös käytettävät mittalaitteet ovat ratkaisevia suorituskyvyn näkökulmasta. Niiden tulee kestää suuria pyörimisnopeuksia ja olla riittävän vankkarakenteisia. ERM 2900 toimii ilman ongelmia jopa 40 000 1/min pyörimisnopeuksilla. Lisäksi se täyttää kompaktin mitoituksen vaatimukset.
Jos teet koneessa jyrsintä- ja sorvaustöitä, pääkaran tarkkuusvaatimukset ovat vieläkin suuremmat. Monimutkaisten työkappaleiden tarkat koneistusliikkeet ovat mahdollisia vain syöttöakseleiden ja pääkaran saumattoman yhteistoiminnan avulla. Tällöin esim. yhdellä terällä lastuavan työkalun tulee tulee sopeutua määrättyihin kulma-asentoihin kierteen valmistuksessa. Silloin ERM 2400 ja sen 400 μm signaalijakso osoittavat käyttökelpoisuutensa. Niiden tarkkuusominaisuudet ovat huippuluokkaa käsittäen esim. 600 asteikkoviivaa ulkohalkaisijalla 75,44 mm. Se on merkittävästi enemmän kuin vastaavan kokoisilla hammaspyörillä.