HEIDENHAIN anturien analysointi

HEIDENHAIN anturit tuottavat kaiken tarvittavan tiedon käyttöönottoon, monitorointiin ja diagnosointiin. PWM -mittalaitteet ja PWT -testauslaitteet on tarkoitettu nimenomaan antureiden analysointiin. PWT -testauslaitteita käytetään antureiden toimintojen tarkasteluun. Niissä on vähemmän toimintoja kuin PWM -mittalaitteissa, suuremmat mittaustoleranssit, eikä niitä voi kalibroida. Mittauksia voidaan tehdä kahdella tavalla:

  • Anturin diagnosointi avoimessa säätöpiirissä. Anturi kytketään suoraan PWM -mittalaitteeseen tai PWT -testauslaitteeseen. Tämä mahdollistaa kattavan analyysin anturin toiminnoista.
  • Anturin diagnosointi suljetussa säätöpiirissä. PWM -mittalaite kytketään suljetun säätöpiirin väliin sopivien adapterikaapelien avulla. Näin anturin reaaliaikainen diagnosointi on mahdollinen samalla kun konetta tai laitetta käytetään. Toiminnot riippuvat mitattavasta liitäntäsignaalista.

PWM 21PWM 21 mittalaitetta käytetään yhdessä mukana tulevan ATS-ohjelmiston kanssa HEIDENHAIN antureiden diagnosointiin ja säätöön.
PWT 101PWT 101 on testilaite toimintojen tarkastuksiin ja asennussäätöihin HEIDENHAIN inkrementti- ja absoluuttiantureille.