Pulssianturit

Kompaktit pulssianturit

Staattorikytkimellä varustetut reikäanturit kytketään suoraan mitattavaan akseliin. Asteikkokiekko pyörii sisäisellä laakeroinnilla ja staattorikytkin estää rungon pyörimisen. Koska staattorikytkimeen kohdistuu näin ollen vain laakerikitkan aiheuttama vääntömomentti, minimoi se sekä staattiset että dynaamiset mittausvirheet. Tämän lisäksi staattorikytkin kompensoi mitattavan akselin aksiaalisen liikkeen.

Reikäantureiden muita etuja ovat:  

 • Helppo asennettavuus 
 • Lyhyt kokonaispituus 
 • Korkea ominaistaajuus 
 • Läpireikämallit  

  Kiinteäakselisissa antureissa käytetään erillistä akselikytkintä. Suositellut kytkimet mitattavan akselin ja anturin välillä kompensoivat sekä aksiaali- että radiaalisuuntaisia poikkeamia. Erillisellä akselikytkimellä varustetuille antureille sallitaan myös suurempia pyörimisnopeuksia.

  Modulaariset pulssianturit

  Modulaariset anturit toimivat ilman kitkaa. Kaksi erillistä komponenttia - Lukuyksikkö ja asteikkokiekko, rumpu tai nauha - kohdistetaan toisiinsa kokoonpantaessa.

  Näiden etuja ovat: 
 • Läpireiän suuret halkaisijat 
 • Suuret pyörimisnopeudet 
 • Ei kasvata käynnistysvääntömomenttia