Modulaariset anturit (ilman laakerointia)

Systeemitarkkuuden ohella lukupään asennuksella ja kohdistuksella on normaalisti merkittävä vaikutus tarkkuuteen, joka voidaan saavuttaa modulaarisilla antureilla. Erityisen suuri vaikutus on asennuksen epäkeskeisyydellä ja mitattavan akselin radiaaliheitolla.

Induktiiviset ECI/EQI 1300 sarjan anturit ovat mekaanisesti yhteensopivia valosähköisten ExN 1300 sarjan antureiden kanssa: Akseli kiristetään keskiruuvilla. Anturin staattori kiristetään aksiaalisella kiristysruuvilla asennuspaikassa.

HEIDENHAIN on täydentänyt induktiivisten antureiden valikoimaa absoluuttianturisarjoilla ECI 4000 ja EBI 4000. Anturit ovat modulaarisia, ilman integroitua laakeria ja niissä on 90 mm:n läpireikä. Ne soveltuvat erityisesti vääntömoottorien ja holkkiakselimoottoreiden takaisinkytkentäjärjestelmäksi. 

ERO-moduulirakenteiset anturit koostuvat keskiönavalla varustetusta asteikkokiekosta ja lukuyksiköstä. Ne soveltuvat erityisen hyvin ahtaisiin asennuspaikkoihin ja kohteisiin, joissa ei sallita lainkaan kitkaa.

Sarja

Ominaisuudet

 • Mekaanisesti yhteensopiva ECN/EQN 1300
 • Toispuoleinen reikä: 6 mm
 • Mekaanisesti yhteensopiva ECN/EQN 1300
 • Kartioakseli tai toispuoleinen reikä

Absoluuttianturit 90mm:n läpireiällä

 • Kestävä induktiivinen lukutekniikka
 • Läpireikä Ø 90 mm
 • EBI 4010: Monikierrosanturissa paristovarmennettu kierroslaskuri
 • Koostuu lukupäästä ja asteikkorummusta

Absoluuttianturit 90mm:n läpireiällä

 • Kestävä induktiivinen lukutekniikka
 • Läpireikä Ø 90 mm
 • Koostuu lukupäästä ja asteikkorummusta

Absoluuttianturit 180mm:n läpireiällä

 • Kestävä induktiivinen lukutekniikka
 • Läpireikä Ø 180 mm
 • EBI 4010: Monikierrosanturissa paristovarmennettu kierroslaskuri
 • Koostuu lukupäästä ja asteikkorummusta

Absoluuttianturit 180mm:n läpireiällä

 • Kestävä induktiivinen lukutekniikka
 • Läpireikä Ø 180 mm
 • Koostuu lukupäästä ja asteikkorummusta
 • Kompakti koko
 • Akselihalkaisijoille 12 mm asti
 • Pienikokoinen anturi akselihalkaisijoille 8mm asti
 • Erityinen sisäänrakennettu asennusapu
 • Kansi
 • Induktiivinen absoluuttianturi
 • Asennuslaippa
 • Läpireikäakseli
 • Monikierrosanturissa paristovarmennettu kierroslaskuri