KGM 181, KGM 182, KGM 281 ja KGM 282 mittalaitteet

KGM mittalaitteet on suunniteltu CNC-ohjattujen työstökoneiden  muototarkkuuden dynaamisiin mittauksiin. Niillä voidaan suorittaa esimerkiksi ympyrämäisyysmittaus säteen ollessa välillä 0,01mm – 115mm ja syöttönopeuden ollessa jopa 80m/min. KGM mittalaitteilla voidaan suorittaa myös vapaan muodon mittaus kahdella akselilla. KGM mittauksen etuna on kosketukseton mittaus, joka eliminoi mm. DBB-mittauksessa esiintyvät kuulalaakerien vaikutukset.  Lisäksi koneen geometrian virheillä ei ole vaikutusta mittaustulokseen, kun ympyrämäisyysajo tehdään erittäin pienellä säteellä.

Mittaustapahtuma ja signaalin käsittely

KGM mittalaite koostuu kahden koordinaatin hilamitta-asteikosta, joka on upotettu levymäiseen asennusjalustaan sekä lukupäästä. Mittauksen aikana lukupää liikkuu kosketuksettomasti hila-asteikon yläpuolella. Asteikkolevy on kiinnitetty työstökoneen pöytään ja linjattu suoraan.  Lukupää on kiinnitettynä työkalun pitimeen työstökoneen karalle suurin piirtein suoraan. Asteikon ja lukupään etäisyydeksi asetetaan 0.5 ±0.05 mm rakotulkin avulla. Lukupäässä olevien säätöruuvien avulla säädetään ACCOM-ohjelmistossa näkyvien mittasignaalien tasot optimaalisiksi.

Lukupää muodostaa kaksi 90 asteen vaihesiirrossa olevaa signaalia liikkeistä, jotka ovat kohtisuorassa toisiinsa nähden. Signaalien signaalijakso on 4 µm. Signaalit lähetetään yleensä PC:lle edelleen prosessoitaviksi. HEIDENHAIN ulkoinen EIB 741 -liitäntäyksikkö (Ethernet) ja IK 220 -laskurikortti (PCI) mahdollistavat KGM-mittalaitteen kytkemisen tietokoneeseen. Molemmat yksiköt voivat interpoloida signaalin 4096-kertaisesti. Näin saavutetaan n. 1nm mitta-askeleen molemmille suunnille. HEIDENHAIN ACCOM ohjelmiston avulla mittaustulokset käsitellään standardin ISO 230-4 mukaan. Ohjelmiston avulla on ympyrämäisyystestin ja vapaanmuodon testin ohjelmointi helppoa. Ohjelmisto kysyy kaikki tarvittavat parametritiedot ja luo niistä vastaavat NC-ohjelmat. Nämä ohjelmat on heti ladattavissa NC-ohjaukseen tiedonsiirtoliitännöistä (Sarjaliitäntä tai Ethernet TCP/IP).