HEIDENHAIN Tänään

HEIDENHAIN on edustettuna yli 49 maassa, suurimmassa osassa omalla tytäryhtiöllään. Myynti-insinöörien ja huoltoteknikkojen tekninen tietämys ja huoltokokemus on tarvittaessa käyttäjien tukena myös paikan päällä.

HEIDENHAINin laatujärjestelmä on sertifioitu standardin ISO 9001 mukaan ja sillä on Saksan akkreditointielinten (DAkkS) auktorisointi pituudelle ja kulmalle. Tuotteiden pitkä käyttöikä ja kierrätettävyys sekä optimoitu voimavarojen ja energiankulutus ovat edellytyksenä ympäristöjärjestelmän sertifioinnin ISO 14001 myöntämiselle.

HEIDENHAIN tuotteiden korkea laatu perustuu tuotannon erikoismenetelmiin ja mittalaitteisiin. Asteikkovalmistuksessa käytettävät alkuperäiset ja työkopiot valmistetaan tätä tarkoitusta varten rakennetussa puhdastila-rakennuksessa, joka on tarkkaan lämpötilastabiloitu ja värinäeristetty. Myös kopiointikoneet ja muut pituus ja kulma-asteikkojen valmistuksessa käytettävät koneet ja mittalaitteet ovat HEIDENHAINin kehittämiä ja valmistamia.   

Mitä HEIDENHAIN on tänään

TNC ohjauksien vuorovaikutteinen ohjelmointitapa on tullut standardinomaiseksi työkalu-ja muottivalmistuksessa Euroopassa.  
HEIDENHAIN tarjoaa täydellisen valikoiman absoluutti-ja inkrementtiantureita pituuden ja kulman mittaamiseen.  
  • noin 20 miljoonaa pulssi-ja kulma-anturia, 
  • noin 7 miljoonaa lineaarimittasauvaa, 
  • 500 000 paikoitusnäyttölaitetta,  
  • noin 280 000 TNC ohjausta on käytössä maailmanlaajuisesti.