Yrityksen kehityshistoria ja tuotekehityksen merkkipaaluja

Yritys perustettiin Wilhelm Heidenhainin toimesta Berliiniin vuonna 1889. Metallin etsaamiseen keskittynyt tehdas valmisti malleja, kilpiä ja erilaisia mitta-asteikkoja. Yritys tuhoutui toisessa maailmansodassa, minkä jälkeen perustajan poika perusti DR. JOHANNES HEIDENHAIN -yrityksen Traunreutiin. Ensimmäiset tuotteet olivat niin ikään asteikkoja, kuten vähittäiskauppojen hintavaakoja. Pian tuoteohjelmaan tulivat myös optiset paikoitusmittalaitteet työstökoneisiin. 60-luvun alkupuolella seurasi siirtyminen valosähköisellä periaatteella toimiviin lineaari- ja kulma-antureihin. Tämä kehitys mahdollisti ensimmäistä kertaa teollisuuden tuotantokoneiden ja laitteiden automatisoinnin.

70-luvun puolivälistä lähtien HEIDENHAIN on ollut yhä merkittävämpi työstökoneiden ohjausten ja servokäyttöjen valmistaja.

Alusta alkaen on yritys ollut hyvin teknisesti suuntautunut. Vuonna 1970 Dr. Johannes Heidenhain siirsi yrityksen osakkeet säätiölle turvatakseen yrityksen jatkuvuuden ja yrityksen panostuksen tekniseen kehitykseen. Tämä ennakointi on mahdollistanut laajat vuosittaiset investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Historialliset merkkipaalut

1889

W. HEIDENHAIN perustaa metallin etsaustehtaan Berliiniin

1923

Dr. Johannes Heidenhain tulee töihin isänsä yritykseen

1948

DR. JOHANNES HEIDENHAIN perustetaan Traunreutiin

1950

DIADUR-menetelmän kehittäminen: mekaanista rasitusta kestävien lasiasteikkojen valmistus alkuperäisasteikon kopiointimenetelmällä

1970

DR. JOHANNES HEIDENHAIN-STIFTUNG GmbH -säätiö perustetaan

1980

Dr. Johannes Heidenhain kuolee

2014

HEIDENHAIN on edustettuna maailmanlaajuisesti kaikissa teollistuneissa maissa

Mittaustekniset projektit

1961Valosähköinen mittausmikroskooppi
1966Interferenssikomparaattori valmistetaan Liittovaltion fysikaalis-tekniselle instituutille (PTB)
1971Kulmamittauspöytä ja jakoympyrän testauslaite PTB-instituutille
1977Tarkkuuskulmamittari PTB-instituutille
1989Kulma-anturi NTT-teleskooppiin (New Technology Telescope)
1999Kulma-anturi VLT-teleskooppiin (Very Large Telescope)
1999Mittausasteikot kansainväliseen NANO-3-pituusmittausvertailuun
lukuisten kansainvälisten metrologiainstituuttien kesken
2001Nanometri-interferenssikomparaattori PTB-instituutille
2003Kulmamittavertailu HEIDENHAININ, PTB-instituutin ja AIST-instituutin (Japanin valtion tutkimusinstituutti) kesken
2004Pituusmittavertailu HEIDENHAININ, PTB-instituutin ja MITUTOYO-yhtiön kesken
2004Kulma-anturi GRANTECAN-teleskooppiin (Gran Telescopio CANARIAS)
2005Kulmamittavertailu HEIDENHAININ ja PTB-instituutin kesken
2007Kulma-anturit 25 eurooppalaiseen ALMA-antenniin (Atacama Large Telescope Array)
2013

Kulma-anturit Daniel K. Inouye'n aurinkoteleskooppiin (DKIST, aiemmin Technology Solar Telescope, ATST)

Asteikkojen merkkipaalut

1936

Fotomekaanisesti kopioitu lasiasteikko tarkkuudella ± 0,015 mm

1943

Kulma-asteikon kopiointi tarkkuudella ± 3 kulmasekuntia

1952

Vaakojen asteikot suurimpana tulonlähteenä

1967

Itsekantavat hilat, mikrorakenteet

1985

Etäisyyskoodatut referenssimerkit inkrementtiasteikkoon

1986

Vaihehila-asteikot

1995

Kaksisuuntainen hila-asteikko 2-koordinaattimittalaitteille

2002

Tasomainen vaihehilarakenne interferentiaalisiin lineaarimittasauvoihin

2005

Likaantumissietoinen, laserablaatiomenetelmällä valmistettava amplitudiasteikko

2009

Laaja-alainen 2-suuntainen hila-asteikko (400 mm x 400 mm) puolijohdeteollisuuden mittausjärjestelmille

Mittalaitteiden merkkipaalut: avoimet mittasauvat

1952

Optinen mittasauva työstökoneisiin

1961

Inkrementaalinen mittasauva, LID 1, hilajako 8 µm, mitta-askel 2 µm

1963

Absoluuttinen lineaarimittasauva LIC, 18 rataa, binäärikoodi, mittausaskel 5 µm

1965

Laser-interferometri työstökoneiden kalibrointiin

1987

Avoin inkrementaalinen mittasauva LIP 101, mittausaskel 0,02 µm

1989

Avoin interferiaalinen mittasauva LIP 301, mittausaskel 1 nm

1992

Kaksidimensionaalinen interferentiaalinen mittasauva PP 109R

2008

Interferentiaalinen mittasauva LIP 200, signaalijakso 0,512 µm, liikenopeudet jopa 3 m/s

2010

Avoin absoluuttinen mittasauva LC 4000, 2 rataa,
PRC-koodi, EnDat 2.2 -liitäntä, mittauspituus jopa 27 m, mittaustarkkuus 1 nm

2012

Absoluuttinen yksiratainen mittasauva LIC 2100

2015Interferentiaalinen mittasauva LIP 6000 erittäin kompaktilla rakenteella

Mittalaitteiden merkkipaalut: koteloidut mittasauvat

1952

Optinen mittasauva työstökoneisiin

1966

Koteloitu inkrementaalinen mittasauva LIDA 55.6, metallinauha-asteikko

1975

Inkrementaalinen mittasauva LS 500, lastiasteikko, mittauspituus enintään 3 m, mittausaskel 10 µm

1977

Inkrementaalinen mittasauva LIDA 300, mittauspituus jopa 30 m

1994

Absoluuttinen mittasauva LC 181 7 rataa, EnDat-liitäntä, mittauspituus enintään 3 m, mittausaskel 0,1 µm

1996

Absoluuttinen mittasauva LC 481 2 rataa, PTC-koodi, EnDat-liitäntä, mittauspituus enintään 2 m

2011

Absoluuttinen mittasauva LC 200, mittauspituus jopa 28 m, PRC-koodi, mittausaskel 10 nm

2014

Absoluuttinen mittasauva LC xx5, mittauspituus enintään 4 m, mittausaskel 1 nm

2015Inkrementaalinen mittasauva LP 100, mittauspituus enintään 3 m, mittausaskel 31,25 pm

Mittalaitteiden merkkipaalut: kulma-anturit

1952

Optinen kulma-anturi

1957/1961

Valosähköinen kulma-anturi ROD 1, 40000 signaalijaksoa/kierros, 10000 jakoviivaa

1962

ROD 1, 72000 signaalijaksoa/kierros

1964

Absoluuttinen kulma-anturi ROC 15, erottelukyky 17 bittiä

1975

Inkrementaalinen kulma-anturi ROD 800, tarkkuus ± 1 kulmasekuntia

1986

Inkrementaalinen kulma-anturi ROD 905, tarkkuus ± 0,2 kulmasekuntia

1997

Absoluuttinen kulma-anturi staattorikytkimellä ja läpireiällä RCN 723, 23 bittiä/kierros, EnDat-liitäntä, tarkkuus ± 2 sekuntia

2000

Interferentiaalinen kulma-anturi ERP 880, 180000 signaalijaksoa/kierros, tarkkuus ± 0,2 kulmasekuntia

2004

Absoluuttinen kulma-anturi RCN 727, läpireiän halkaisija jopa 100 mm

2009

Interferentiaalinen kulma-anturi ROP 8080, levynkoestimia varten, kuormituslaakerin ja kulma-anturin yhdistelmä, 360000 signaalijaksoa/kierros

2011

Pienikokoinen interferentiaalinen kulma-anturi ERP 1080, yksisiruinen anturiversio

Mittalaitteiden merkkipaalut: pulssianturit

1957/1961

Inkrementaalinen valosähköinen pulssianturi ROD 1,pulssiluku 10000

1964Inkrementaalisten standardityyppisten pulssiantureiden mallisarjat ROD 2 / ROD 4

1981

Inkrementaalinen pulssianturi ROD 426, teollisuusstandardi

1987

Absoluuttinen monikierrosanturi ROC 221 S, 12 bitin yksittäiskierros, 9 bitin monikierros

1992

Inkrementaalinen modulaarinen pulssianturi ERN 1300, käyttölämpötilat jopa 120 °C

1993

Absoluuttinen yksi- ja monikierrospulssianturi ECN 1300 ja EQN 1300

2000

Pienikokoinen absoluuttinen monikierrospulssianturi EQN 1100 Chip-On-Board-tekniikalla

2000

Absoluuttinen yksikierrospulssianturi ECN 100, holkkiakselin halkaisija jopa 50 mm

2004

Pienikokoinen absoluuttinen yksi- ja monikierrospulssianturi ECI 1100 und EQI 1100 (induktiivinen skannaus)

2007

Absoluuttinen pulssianturi toiminnallisella turvallisuudella ("Functional Safety"), SIL2/PL d ja EnDat 2.2-liitäntä

2012ERN 1387 Inkrementaalinen skannaus parannetulla tarkkuudella uudelleen kehitetyn ASIC-menetelmän ansiosta
2014Absoluuttinen pulssianturi sovelluksille SIL3/PL e, EnDat 2.2-liitäntä ja vianesto