Paranna koneesi laatua

Työstökoneen mittaustulokseen kuten esimerkiksi mittapysyvyyteen ja pinnan laatuun vaikuttaa olennaisesti koneen liikkeiden dynaaminen ja staattinen tarkkuus. Tarkkuuskoneistuksissa on sen vuoksi tärkeätä mitata liikepoikkeamia ja tarvittaessa kompensoida niitä.

Tarjoamiemme erikoismittavälineiden avulla voit määrittää työstökoneesi dynaamisia ja staattisia liikepoikkeamia (standardin ISO 230-2, ISO 230-3, ISO 230-4 ja ISO 10791-6 K2 ja K3 sekä VDI/DGQ-direktiivin 3441 mukaisesti).

Käytettävissämme on erilaisia mittausmenetelmiä tarpeenne mukaan.

Ympyrämäisyyden mittaus pienillä säteillä
NC-ohjauksen dynaamisten säätöominaisuuksien määrittämiseen KGM-mittalaitteella (halkaisijaan 230 mm saakka)

Paikoitus- tai ohjausvirheen määritys
Lyhyillä akseleilla (<1000 mm) VM-tarkastusmittalaitteella

Koneen akseleiden kalibrointi laserinterferometrin avulla

  • Geometrinen tarkastus
  • Yhdensuuntaisuus
  • Suoruuden mittaus
  • Suorakulmaisuuden mittaus
  • Lineaariset paikoitusmittaukset
  • Tasomaisuus
  • Kallistuskulman mittaus

Volumetrinen kompensaatio
Tilavuuspoikkeamien määrittämiseen koko työalueella HEIDENHAIN-ohjauksilla varustetuissa uusissa ja käytetyissä työstökoneissa