MANUALplus 620 – Sorviohjaus

Jo vuosia on MANUALplus ohjauksia käytetty menestyksekkäästi päivittäisessä käytössä opetettavissa (työkierto) sorveissa ja se on luonnehdittu erityisen sopivaksi perinteisiin sorvitoimintoihin. MANUALplus 620 laajentaa sovellusalueen nyt myös CNC-koneisiin.

Sen uusi HEIDENHAIN smart.Turn ohjelmointitapa tekee käytöstä entistäkin helpompaa. Helposti ymmärrettävä ohjelman sisäänsyöttö, oletusasetukset, valittavat optiot ja luonteva grafiikka varmistavat nopean ja helpon käytön. Uusi Smart.Turn ohjelmointi rakentuu HEIDENHAIN DIN PLUS muotoon. Smart.Turn luo DIN PLUS ohjelmia ja antaa sekä NC-ohjelmoijalle että koneistajalle kaiken tarpeellisen tiedon ohjelma-ajon aikana.

MANUALplus 620 on suunniteltu sorveihin, joissa on kara, yksi pituuskelkka (X ja Z akseli), C-akseli tai paikoittava kara ja pyörivät työkalut. Se on omiaan sekä vaaka- että pystysorveihin joko yksinkertaisella työkalupitimellä tai työkalurevolverilla. Opetettavia sorveja käytetään yleensä pienien ja keskisuurten tuotantoerien koneistuksissa. Helposti opittavan työkierto-ohjelmoinnin avulla voidaan nopeasti ja tehokkaasti koneistaa haluttu kappale.

Vaatimusten kasvaessa ja monimutkaisissa koneistustehtävissä voidaan NC-ohjelma tehdä helposti uudella smart.Turn-ohjelmointitavalla. Tämä ohjelmointitapa on helposti omaksuttavissa, koska koneistajan ei tarvitse käsitellä G tai M koodeja eikä koostaa työstölohkoja.